Περιγραφή

Η κόκκινη κοτούλα σκαλίζει την αυλή και ξαφνικά βρίσκει ένα σπυρί σιτάρι!
- Ποιος θα σπείρει το σπυρί; Ρωτάει η κοτούλα.
- Όχι εγώ! Λέει η γαλοπούλα. Γλου γλου γλου γλου...
- Ούτε εγώ λέει η πάπια. Πα πα πα πα...

Θέλετε να μάθετε ποιος θα σπείρει το σπυρί, ποιος θα θερίσει, θ' αλωνίσει και θ' αλέσει το σιτάρι, για να φάει το ψωμί;
Η κόκκινη κοτούλα είναι η πιο εργατική, άραγε στο τέλος της ιστορίας θα είναι και χορτάτη;

Σχόλια


Δείτε κι αυτά