Περιγραφή

Για να καλύψει όλα τα πεδία κατανόησης και εκμάθησης της γλώσσας, η συγγραφική ομάδα θεώρησε σκόπιμο να συμπεριλάβει τα εξής:
- Επεξήγηση και ανάλυση των δύσκολων λέξεων και φράσεων των κειμένων
- Σύντομη περίληψη και απόδοση του νοήματος των κειμένων
- Αναλυτική μελέτη του γραμματικού φαινομένου με χρήση πολλών παραδειγμάτων και πινάκων
- Υποδείγματα για την παραγωγή γραπτού λόγου με σχεδιαγράμματα και παραδείγματα κειμένων
Επιπλέον ασκήσεις για την εμπέδωση της γραμματικής και του λεξιλογίου.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά