Περιγραφή

Σε καλή κατάσταση
Λίγο Τσαλακωμένα

Σχόλια