Περιγραφή

Η θεωρία παιγνίων έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας. Παρείχε το γόνιμο έδαφος προκειμένου οι οικονομολόγοι να εξηγήσουν με επάρκεια οικονομικά φαινόμενα ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των οικονομικών δρώντων. Η αρχική επιτυχία συνέβαλε καθοριστικά ώστε η εφαρμογή της θεωρίας να επεκταθεί πέρα από τις κοινωνικές επιστήμες σε ένα εύρος πεδίων, όπως η βιολογία, η πληροφορική και τα δίκτυα, η γλωσσολογία και πολλά άλλα. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις έννοιες της θεωρίας παιγνίων χωρίς εκτενείς αναφορές σε εξειδικευμένες γνώσεις της οικονομικής επιστήμης. Τα παραδείγματα προέρχονται τόσο από τα οικονομικά και τα χρηματοοικονομικά, όσο και από τα δίκτυα επικοινωνίας και την πληροφορική, διασφαλίζοντας έτσι έναν διεπιστημονικό χαρακτήρα στην παρουσίαση. Η ανάπτυξη του υλικού έχει τη μορφή εισαγωγής, χωρίς ωστόσο να θυσιάζει τον αναλυτικό χαρακτήρα της παρουσίασης. Η μελέτη του βιβλίου θα διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες να κατανοήσουν τις έννοιες της θεωρίας των παιγνίων και παράλληλα να διαπιστώσουν τις δυνατότητες αλλά και τα όρια αυτής της θεωρίας στην ερμηνεία και την πρόβλεψη της ανθρώπινης κοινωνικής συμπεριφοράς.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά