Περιγραφή

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί ποικίλες αλλαγές στη δομή της πυρηνικής οικογένειας στην Ελλάδα. Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται οι νέες δομές οικογενειακών σχημάτων, όπως αυτά διαμορφώνονται στη μετανεωτερική κοινωνία με το διαπολιτισμικό χαρακτήρα της. Μέσα από θεωρητικά και κυρίως ερευνητικά δεδομένα (μελέτες περιπτώσεων και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που στηρίζονται στον ουσιαστικό λόγο των ίδιων των υποκειμένων της έρευνας), και με παντελή έλλειψη μεροληψίας, αναδεικνύεται η οικογένεια στην Ελλάδα σήμερα: οι μονογο­νεϊκές οικογένειες και η μητρότητα εκτός γάμου, η ανάδοχη οικογένεια, το ίδρυμα ως υποκατάστατο της οικογένειας. Έμφαση δίνεται επίσης στην ελληνική οικογένια σε κρίση (διαζύγιο, ενδοοικογενειακή βία, ναρκωτικά), για την οποία προτείνονται προοπτικές κοινωνικής πολιτικής. Μια λεπτομερής επιστημονική περιγραφή της ελληνικής οικογένειας με ό,τι αυτή περιέχει - νέα σχήματα και προβληματικές για το μέλλον της.

Σχόλια