Περιγραφή

Η μεγαλύτερη επιθυμία του Κογιότ είναι να πιάσει επιτέλους στα χέρια του το Μπιπ Μπιπ. Δείτε το να εφευρίσκει έξυπνες παγίδες χρησιμοποιώντας ενέργεια από ορυκτά καύσιμα, τον ήλιο, τον άνεμο... Άραγε θα το βοηθήσουν τα πειράματά του να πιάσει το πουλί ή τελικά θα πάθει ηλεκτροπληξία;

Βρείτε τις απαντήσεις μέσα στο βιβλίο!

Σχόλια