Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό είναι ένα βοήθημα στα μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας και των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών αποτελεί βάση για έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Το βιβλίο περιέχει θεωρία αλλά και αντίστοιχα λυμένα παραδείγματα.


Περιεχόμενα:

14. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ
- Εύρεση αρχικών συνθηκών
- Μη οδηγούμενο κύκλωμα RLC σειράς
- Μη οδηγούμενο παράλληλο κύκλωμα RLC
- Βηματική απόκριση του οδηγούμενου κυκλώματος RLC σειράς
- Βηματική απόκριση του παράλληλου οδηγούμενου κυκλώματος RLC
- Γενικά κυκλώματα δεύτερης τάξης

15. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE
- Μετασχηματισμός Laplace
- Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace
- Μετασχηματισμός των στοιχείων δύο ακροδεκτών στο πεδίο της συχνότητας
- Η συνάρτηση μοναδιαίας ώσης δ(t)
- Συνέλιξη συναρτήσεων

16. ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
- Συνάρτηση Μεταφοράς
- Συντονισμός
-Απόκριση συχνότητας
- Η κλίμακα decibel
- Διαγράμματα bode

17. ΣΕΙΡΕΣ FOURIER
- Ορθογώνια μορφή της σειράς Fourier
- Συμμετρία σημάτων
- Πολική μορφή της σειράς Fourier
- Εκθετική μορφή της σειράς Fourier
- Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων με περιοδική διέγερση
- Ισχύς -Θεώρημα του Parseval

18. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
- Ολοκλήρωμα Fourier για μη περιοδικά σήματα
- Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier
- Μετασχηματισμός Fourier βασικών συναρτήσεων
- Ενέργεια -θεώρημα του Parseval
- Εφαρμογή του μετασχηματισμού Fourier στην επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων

19. ΤΕΤΡΑΠΟΛΑ
- Εισαγωγή
- z-παράμετροι
- y-παράμετροι
- Υβριδικές παράμετροι
- Παράμετροι μεταφοράς
- σχέσεις μεταξύ των παραμέτρων
-Πρακτικές εφαρμογές

Βιβλιογραφία
Λυμένα παραδείγματα
Παράρτημα

Σχόλια


Δείτε κι αυτά