Περιγραφή

Το βιβλίο Μαθηματικά Ι απευθύνεται σε φοιτητές/τριες των Ελληνικών Α.Ε.Ι., οι οποίοι σε ένα εξαμηνιαίο μάθημα Μαθηματικών ασχολούνται με έννοιες από τον Απειροστικό Λογισμό (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών) αλλά και από τις Διαφορικές Εξισώσεις. Για τον σκοπό αυτό μεταφράστηκαν κεφάλαια από δύο βιβλία των Henry Edwards και David E. Penney, τα "Calculus Early Transcendentals" και "Linear Algebra and Differential Equations", τα οποία ταξινομήθηκαν στο 1ο και 2ο μέρος του βιβλίου.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά