Περιγραφή

Ο "Γύρος τού κόµπου" είναι η δραµατουργική διαχείριση µιας λύσης που έχει προαποφασιστεί και που οδηγείται σταδιακά, από ενότητα σε ενότητα, στην απαρέγκλιτη εκτέλεσή της. Η λύση, την οποία υποδηλώνει ο τίτλος -λύση που ακολουθεί τις περι στροφές ενός κόµπου τού οποίου ο γύρος καταλήγει στο λύσιµό του-, αποτελεί συγχρόνως και την θέση ενός προβλήµατος.
Αυτό το πρόβληµα αφορά µία στενή οικογενειακή υπόθεση και ένα µέγιστο φιλοσοφικό σύστηµα: πριν από είκοσι χρόνια ένας αδελφός δολοφόνησε τον αδελφό του, τώρα η δολοφονία πρόκειται να επαναληφθεί από τούς γιους τού αδελφοκτόνου µε θύµα τον ετεροθαλή αδελφό τους· ένας φιλόσοφος έχει κληθεί για δεύτερη φορά να αποτρέψει, όπως τότε, τον φόνο αυτόν επικαλούµενος για την αποτροπή του τις αρχές τού φιλοσοφικού του έργου, που δεν είναι άλλο από τον πλατωνισµό

Σχόλια


Δείτε κι αυτά