Περιγραφή

Σε άριστη κατάσταση
Έκδοση του 1992

Σχόλια