Περιγραφή

Σε καλή κατάσταση
Γραμμένο στη πρώτη σελίδα
Έκδοση του 2000

Σχόλια