Περιγραφή

Δύναμη
σπάζουν τα φράγματα
οι λέξεις χύνονται
αρθρώνονται
ορθώνονται
στήνονται
ο λόγος παίρνει μορφή
τώρα πια δεν περιμένουμε να...
τώρα είναι
είμαστε
αυτό που ονειρευτήκαμε.

Σχόλια