Περιγραφή

Σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για μια νέα θεώρηση των κοινωνικών αναγκών του νεοέλληνα. Όχι. Λύσεις δεν προτείνει η συγκεκριμένη θέαση του κοινωνικού γίγνεσθαι, όπως περιγράφεται στο βιβλίο. Πως θα μπορούσε να το κάνει άλλωστε, αφού η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου είναι χαοτική. Δεν υπάρχουν συνταγές για το "Ευ Ζην". Το μοναδικό μας χρέος όμως, είναι να προσπαθήσουμε. Και το "Γέλιο του ήλιου" μας δίνει με απλό τρόπο ένα παράδειγμα μιας τέτοιας προσπάθειας.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά