Περιγραφή

Γιατί μπορούμε...
Γιατί μπορούμε, είναι στην φύση μας να κάνουμε υπερβάσεις.
Γιατί ο καθένας μας βρίσκεται εδώ σε Θεϊκή αποστολή.
Γιατί μπορούμε να φθάσουμε το Φως.
Να το ερωτευτούμε... να μας ερωτευτεί… να γίνουμε Ένα.
Γιατί είμαστε πλασμένοι για Μεγάλα... Θεϊκά... Μοναδικά...
Γιατί είμαστε Θεοί... από Θεό πλασμένοι.
"Εγώ είπα, Θεοί έστε και υιοί Υψίστου πάντες".
Γιατί η υπέρβαση δεν είναι για λίγους, είναι για Όλους.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά