Περιγραφή

Βασισμένη στα οθωμανικά κατάστιχα απογραφής (tahrir defterleri), η μελέτη αυτή ρίχνει φως στην οικονομία και δημογραφία της Λέσβου τον 16ο αιώνα. Οι οθωμανικές πηγές που βρίσκονται στα αρχεία και τις βιβλιοθήκες της Τουρκίας, κυρίως, αποτελούν μέχρι σήμερα έναν πλούσιο και ανεξερεύνητο χώρο και η συστηματική έκδοση των πρωϊμότερων και σημαντικότερων από αυτές απαραίτητη προϋπόθεση για την ιστορική έρευνα.

Το "Νέο αναλυτικό κατάστιχο της επαρχιακής διοίκησης της νήσου Μυτιλήνης" (Defter-I mufassal-I cedid-I liva-I cezire-I Midilli), αποτέλεσμα της απογραφής που διενήργησαν οι Οθωμανοί το 1548, είναι το πρώτο αναλυτικό κατάστιχο που σώζεται για τη Λέσβο, 86 χρόνια μετά την κατάκτησή της το 1462. Αποτελεί ένα σημαντικό ιστορικό τεκμήριο στο οποίο καταγράφονται λεπτομερώς οι κάτοικοι και οι φορολογικές επιβαρύνσεις που επέβαλε το οθωμανικό κράτος στις παραγωγικές ενασχολήσεις τους. Τα αξιόπιστα και αντικειμενικά στοιχεία που περιέχει αποκαλύπτουν την οικονομική και δημογραφική κατάσταση της Λέσβου στα μέσα του 16ου αιώνα καθώς και τη δημοσιονομική πολιτική που ακολούθησε η Υψηλή Πύλη απέναντι στον πληθυσμό του νησιού.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά