Περιγραφή

"και εξεγερώ τα τέκνα σου Σιών επί τα τέκνα των Ελλήνων..." (Ζαχαρίας 9.13)

Τα κείμενα της "Αγίας Γραφής" γράφτηκαν σε διαφορετικές εποχές από ετερόκλητους Ιουδαίους συντάκτες. Περιέχουν όμως πάμπολλες αναφορές σχετικά με την Ελλάδα και τους Έλληνες. Η "Βίβλος και οι Έλληνες" είναι μια τρίτομη μελέτη που καταγράφει συστηματικά, για πρώτη φορά στον κόσμο, όλες τις περί Ελλήνων βιβλικές αναφορές. Ο πρώτος τόμος παρουσιάζει και αναλύει:
- Την ιστορία και το περιεχόμενο των βιβλικών κειμένων.
- Τα βιβλικά εδάφια περί Κυπρίων, Ροδίων και Κρητών ναυτικών και εμπόρων.
- Τα βιβλικά εδάφια περί Φιλισταίων, διότι αυτοί ήσαν οι πρώτοι Έλληνες που
εγκαταστάθηκαν στην Φιλιστία πολύ πριν την εμφάνιση των Ισραηλιτών.
- Όλα τα βιβλικά εδάφια περί της Φιλισταϊκής Πεντάπολης με πρωτεύουσα την
μαρτυρική Γάζα.

Δυστυχώς τυπικό χαρακτηριστικό όλων των περί Ελλήνων βιβλικών αναφορών είναι ο ακραίος μισελληνισμός. Έτσι η παρούσα μελέτη καταγράφει τις διαδρομές του βιβλικού μισελληνισμού, εφόσον πρόκειται για ένα θεμελιώδες συστατικό της ιουδαιο-χριστιανικής ιδεολογίας.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά