Περιγραφή

Πολύ καλή κατάσταση.
Έκδοση 1974

Σχόλια