Περιγραφή

Καλή κατάσταση.
Κιτρινισμένα φύλλα
Έκδοση 1984.

Σχόλια