Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Επαρχία Θηβών. Γενικά.
1. Δήμος Θηβαίων 1892.
Δήμος Θηβαίων Μεταβολές.
Χωριά Θηβών 1892.
2. Δήμος Ακραιφνίου Μεταβολές.
Χωριά Ακραιφνίου 1892.
3. Δήμος Αυλίδος 1892.
Δήμος Αυλίδας Μεταβολές
Χωριά Αυλίδας 1892.
4. Δήμος Θεσπιών 1892.
Δήμος Θεσπιών Μεταβολές.
Χωριά Θεσπιών 1892.
Έτεροι Οικισμοί
5. Δήμος Θίσβης 1892.
Δήμος Θίσβης (Δομβραίνης) Μεταβολές.
Χωριά Θίσβης 1892.
Έτεροι Οικισμοί
6. Δήμος Πλαταιών 1892.
Δήμος Πλαταιών. Μεταβολές.
Χωριά Πλαταιών 1892.
Έτεροι Οικισμοί
7. Δήμος Τανάγρας 1892.
Δήμος Τανάγρας. Μεταβολές.
Χωριά Τανάγρας 1892.
Έτεροι Οικισμοί
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Διοίκηση Θήβας. 1836.
2. Διοίκηση Θήβας. 1840-1842.
3. Επαρχία Θήβας. 1845.

Σχόλια