Περιγραφή

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Επαρχία Λοκρίδας
1. Δήμος Αταλάντης.
Α). Δήμος Αταλάντης 1874.
Δήμος
ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Επαρχία Παρνασσίδος
Κεφ. Α. Εκλογικοί Κατάλογοι επαρχίας Παρνασσίδος.
1. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ.
Α) Δήμος Γαλαξειδίου 1865.
Β) Δήμος Γαλαξειδιωτών 1868.
Δήμος Γαλαξειδίου Μεταβολές.
Χωριά Γαλαξειδίου 1865.
1. Πόλις Γαλαξειδίου (Μεσσάπιον, Γαλαξίδιον), 2. Αγία Ευθυμία, …, 5. Χωρίον Πέντε Όρια (Πεντεόρια).
Έτεροι Οικισμοί. 1. Αψιφιά (νησίς). (Αψηφιά), …, 5.Νέοι Άγιοι Πάντες.
2. ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΕΩΝ.
Α) Δήμος Δωριέων 1864.
Β) Δήμος Δωριέων 1868.
Δήμος Δωριέων Μεταβολές.
Σχετικοί Δήμοι.
1. Δήμος Χαραδραίων. ...., 4. Δήμος Κυτινίων.
Χωριά Δωριέων 1864.
1. Βάριανη (Βάργιανη). ...., 10. Χλομός (Χλωμός) 11. Κουκοβίστα (Κουκουβίστα, Κοκκουβίτσα, Καλοσκοπή).
Έτεροι Οικισμοί.
1. Άνω Αγόριανη (Επτάλοφον), ..., 8. Ιταμός.
3. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΙΩΝ 1872, 1873.
Α). Δήμος Παρνασσίων 1872.
Β). Δήμος Παρνασσίων 1873.
Γ) Δήμος Παρνασσίων 1868.
Δήμος Παρνασσίων Μεταβολές.
Χωριά Παρνασσίων 1873.
1. Τοπόλια (Ελαιώνας).
2. Κολοβάτες (Καλοβάτες, Δροσοχώριον).
Έτεροι Οικισμοί.
1. Αργοστίλια. ..., 5. Άγιος Κωνσταντίνος Παρνασσίδος (νησίς).
4. ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΕΩΝ.
Δήμος Αμφισσέων Μεταβολές.
Χωριά Αμφισσέων.
1. Άγιος Γεώργιος (νησίς) 2. Άγιος Γεώργιος ... 14. Βίνιανη 15 Ιτέα.
Α). Ιτέα (Οικισμός).
Β). Ιτέα (κοινότητα - Δήμος).
5. ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.
Δήμος Αντικύρας Μεταβολές.
Άσπρα Σπήτια.
Χωριά Δήμου Αντικύρας.
1. Αντικύρα . 2-Α). Δεσφίνα Κοινότητα 2-Β). Δεσφίνα Δήμος. 2.1 Αγία Σοφία. 2.2 Άγιος Ανδρέας. ..., 2.10 Στενός. 3. Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, ..., 6. Άσπρα Σπήτια.
6. ΔΗΜΟΣ ΚΡΙΣΣΗΣ 1892.
1ο Εκλογικό Τμήμα
2ο Εκλογικό Τμήμα
Δήμος Κρίσσης Μεταβολές.
Χωριά Κρίσσης.
1. Άγιος Νικόλαος (Κίρρα). 2. Ξεροπήγαδον. 3. Μετόχι Ιερουσαλήμ. 4. Χρισσό (Χρυσόν).
Κεφ. Β.). Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Δωρίδας.
1. ΔΗΜΟΣ ΒΩΜΕΑΣ 1871.
Δήμος Βωμέας Μεταβολές.
Χωριά Βωμέας 1871.
1. Αρτοτίνα, 2. Κωστάριτσα (Διχώριον), ... 6. Κερασιά.
2. ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΚΥΛΙΟΥ 1865, 1871, 1872.
α'). Εκλογικός Κατάλογος 1865
β'). Οριστικός Κατάλογος 1871.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά