Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να εισαγάγει τον φιλίστορα αναγνώστη ή τον σπουδαστή της ιστορίας σε μοντέλα ερμηνείας των ιστορικών γεγονότων που σχετίζονται με την πρώιμη παρουσία των Σλάβων στον ελλαδικό χώρο, καθώς και να προβάλλει την πολιτική που το Βυζάντιο άσκησε απέναντί τους από τον 6ο μέχρι τον 10ο αιώνα. Τον γράφοντα απασχόλησε το ζήτημα της έλευσης, παραμονής και ενσωμάτωσης των σλαβικών πληθυσμών στον ελλαδικό χώρο. Στη μελέτη παρουσιάζεται και αναλύεται, κατά το δυνατόν, ένας μεγάλος αριθμός επιμέρους ζητημάτων που αποτέλεσαν, κατά το απώτερο, αλλά και πρόσφατο παρελθόν, σημείο τριβής μεταξύ των μελετητών: πότε, λ.χ., κατέφτασαν τα πρώτα σλαβικά φύλα στον ελλαδικό χώρο, σε ποιες περιοχές εγκαταστάθηκαν, ποιες ήταν οι σχέσεις τους με την κεντρική ή τοπική εξουσία και τους επιχωρίους πληθυσμούς, πότε και με ποιον τρόπο άρχισε η διαδικασία της αφομοίωσης των επηλύδων. Ως εκ τούτου, το παρόν πόνημα, και ως συνθετική αναφορά στην εργογραφία πολλών Ελλήνων και ξένων ερευνητών, φιλοδοξεί να φωτίσει πτυχές γεγονότων της ιστορίας των Μέσων Χρόνων της Ελλάδας.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά