Περιγραφή

Επαρχία Δωρίδας
Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Δωρίδας
1. Δήμος Βωμέας 1871.
Δήμος Βωμέας Μεταβολές.
Χωριά Βωμέας 1871.
2. Δήμος Κροκιλίου 1865, 1871, 1872.
α'). Εκλογικός Κατάλογος 1865
β'). Οριστικός Κατάλογος 1871
γ'). Εκλογικός Κατάλογος 1872
Δήμος Κροκιλίου Μεταβολές.
Χωριά Κροκιλίου 1871.
3. Δήμος Οινεώνος 1871.
Δήμος Οινεώνος Μεταβολές.
Χωριά Οινεώνος 1871.
4. Δήμος Ποτιδανείας 1871.
Δήμος Ποτιδανείας Μεταβολές.
Χωριά Ποτιδανείας 1871.
Δωρίδα. Έτερες Μεταβολές.
Α) Δήμοι.
1. Δήμος Αιγιτίου.
2. Δήμος Βαρδουσίων.
3. Δήμος Οιάνθης.
4. Δήμος Όλπης (Ολισώνος).
5. Δήμος Υαίας.
6. Δήμος Οφιονείας.
Β) Κοινότητες.
1. Κ. Βελενίκου, 2. Κ. Βελοσχόβου, 3. Κ. Βιτρινίτσης, 4. Κ. Βοστινίτσης, 5. Κ. Βραΐλας, 6. Κ. Γκουμαίων, 7. Κ. Γρανίτσας, 8. Κ. Ερατεινής, 9. Κ. Ευπαλίου, 10. Κ. Καλλιθέας, 11. Κ. Κίσσελης, 12. Κ. Κλήματος, 13. Κ. Κλήματος, 14. Κ. Κουνιάκων, 15. Κ. Λεύκας, 16. Κ. Λευκαδιτίου, 17. Κ. Λιδωρικίου, 18. Κ. Λουτσόβου, 19. Κ. Μάκρυση, 20. Κ. Μαλανδρίνου, 21. Κ. Μαραζά, 22. Κ. Μηλιάς, 23. Κ. Μοναστηρακίου, 24. Κ. Νέων Τριζωνίων, 25. Κ. Τριζωνίων, 26. Κ. Πενταπόλεως, 27. Κ. Πλέσσας, 28. Κ. Σεβεδίκου, 29. Κ. Σκαλούλας, 30. Κ. Στρούζας, 31. Κ. Συκιάς, 32. Κ. Σωταίνης.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά