Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Επαρχία Παρνασσίδος
Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Παρνασσίδος.
1. Δήμος Γαλαξειδίου1865.
2. Δήμος Δωριέων 1864.
3. Δήμος Παρνασσίων 1872, 1873.
Α). Δήμος Παρνασσίων 1872.
Β). Δήμος Παρνασσίων 1873.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα 1. Φθιώτιδα, Λοκρίδα Φωκίδα
Α). Μεταβολές Φθιώτιδος Λοκρίδος και Φωκίδος Λοκρίδος
1. Διοίκηση της Φωκίδος.
2. Διοίκηση Φθιώτιδος.
3. Διοίκηση της Λοκρίδος.
4. Διοίκηση Λοκρίδος και Φωκίδας.
Β). Αναλυτικές Μεταβολές οικισμών Φθιώτιδος και Φωκίδος.
Παράρτημα 2. Βοιωτία
Α). Μεταβολές οικισμών Νομού Βοιωτίας
1. Διοίκηση Βοιωτίας. 1836.
2. Διοίκηση Θήβας. 1836.
3. Διοίκηση Λεβαδείας. 1840-1842.
4. Διοίκηση Θήβας. 1840-1842.
5. Επαρχία Λεβαδείας. 1845.
6. Επαρχία Θήβας. 1845.
Β). Αναλυτικές μεταβολές οικισμών Νομού Βοιωτίας.

Σχόλια