Περιγραφή

Σε καλή κατάσταση
Φαγωμένα φύλλα στο πλάι
Έκδοση του 1963

Σχόλια