Περιγραφή

Σε εξαιρετική κατάσταση
Έκδοση του 2010

Σχόλια