Περιγραφή

Πολυκαιρισμένο
Κιτρινισμένα φύλλα
Έκδοση του 1950

Σχόλια