Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό είναι ένα απόσταγμα 25χρονης μελέτης, προσήλωσης, καταγραφής, σύγκρισης και αξιολόγησης του ονειρικού πεδίου και της συμβολικής γλώσσας. Αποτελεί προϊόν συμβολής της επιστήμης, κλασσικών δοξασιών, σχετικών συγγραμμάτων και μακρόχρονης πρακτικής εμπειρίας. Συνειδητά αποφεύγεται η λέξη γνώση διότι θεωρούμε ότι το όνειρο είναι ψυχική πράξη και όχι σωματική διεργασία, όπως υποστηρίζουν πολλοί. Επειδή η βαθύτερη διείσδυση στην ψυχική ζωή του ατόμου είναι μη πραγματοποιήσιμη επιστημονικά, αυτός είναι και ο λόγος, που δεν είναι δυνατόν να αποκωδικοποιηθεί πλήρως το ονειρικό θέμα.

Το δημιούργημα αυτό δεν θα είχε προκύψει, εάν δεν ανακαλύπταμε ότι η ονειρική διαδικασία είναι μια άδηλη γνώση. Ένας τρόπος διερεύνησης του εαυτού. Μια αυτο-γνωστική διαδρομή επιστροφής στην ουσία των πραγμάτων. Μια ανεκτίμητη στάση ζωής, που οδηγεί στην ακεραιότητα.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, απευθυνόμενοι στο σύγχρονο άνθρωπο και τις καθημερινές ανάγκες του βίου του, δημιουργήσαμε ένα διεξοδικό οδηγό με την ερμηνευτική των κυριοτέρων ονειρικών συμβόλων, δοσμένων σε απλή και κατανοητή γλώσσα.

Σχόλια