Περιγραφή

Ο Πραματευτής και ο καθρέφτης που έδειχνε μόνο την αλήθεια είναι η ιστορία μιας γυναίκας,
η οποία αναζητεί την τέλεια εικόνα της. Μια μέρα, εκεί που βρίσκεται στη σκονισμένη υπαίθρια αγορά, βρίσκει έναν ασυνήθιστο καθρέφτη.
Προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον αποκτήσει και να τον προσθέσει στη συλλογή της.
Η πάλη της με τον καθρέφτη και ο αγώνας της με τον πραματευτή και τον εαυτό της την αλλάζουν διαπαντός.

The Peddler and the disenchanted Mirror is a story of a woman in search of her perfect image.
One day at a dusty flea market she finds an unusual mirror, which she tries to purchase to add to her collection.
Her struggle with the mirror, the peddler and herself changes her forever.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά