Περιγραφή

Μετ.Ουράνης Κώστας
Κακή Κατάσταση (Σκισμένα Φύλα-Κιτρινισμένα)

Σχόλια