Περιγραφή

Μετ.Πρατσίκας Γιώργος
Καλή Κατάσταση (Κιτρινισμένα Φύλλα)

Σχόλια