Περιγραφή

Εκδ.1977
Μετ.Πρατσίκας Γιώργος
Κακή Κατάσταση

Σχόλια