Περιγραφή

Η κρίση του δημόσιου πανεπιστημίου. Το φάσμα του ιδιωτικού πανεπιστημίου: πρόκληση ή απειλή. Η ευρωπαϊκή παράδοση και το αγγλοσαξονικό παράδειγμα. Ο εκσυγχρονισμός και η αυτονομία. Η κρυφή γοητεία της αγοράς και το ιδιωτικό χρήμα. Το πανεπιστήμιο ως φορέας πολιτισμού και παιδείας.

Σχόλια