Περιγραφή

Περιέχει:
-Θεωρία για τους τύπους των ερωτήσεων
-Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
-Παρεκβάσεις (ενότητες που δεν εμπεριέχονται στο σχολικό βιβλίο)
-Τετράδιο εργασίας με ασκήσεις του βιβλίου αξιολόγησης, πρόσθετες ασκήσεις, ασκήσεις SOS και κριτήρια αξιολόγησης
-Απαντήσεις σ' όλες τις ασκήσεις και τα κριτήρια του τετραδίου εργασίας

Σχόλια