Περιγραφή

Σε μέτρια κατάσταση
Έκδοση του 1996

Σχόλια