Περιγραφή

Αποδ.Στρατίκη Πότη
Μέτρια Κατάσταση

Σχόλια