Περιγραφή

Εκδ.1973 Μετ.Αντρέας Σαραντόπουλος
Οχι Πολύ Καλή Κατάσταση

Σχόλια