Περιγραφή

Εκδ. 1996 Μετ.Γιώργου Γεραλή
Σε Πολύ Καλή Κατάσταση

Σχόλια