Περιγραφή

Έκδοση 1973
Καλή Κατάσταση
Κιτρινισμένα Φύλλα

Σχόλια