Περιγραφή

Περιέχει:
-Το Δώρο του Φαντάσματος
-Οι Καμπάνες
-Ο Γρύλος στο Τζάκι

Σχόλια