Περιγραφή

[set 3 τόμων]

Η «Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών» γιορτάζει τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της (1934-2014). Στο διάστημα αυτό πέρασε από διαδοχικές φάσεις ακμής και δοκιμασιών. Αντιμετώπισε τη ναζιστική Κατοχή, αναστολή λειτουργίας επί Χούντας, διασπάσεις κι άλλα προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά επέζησε και συνεχίζει να προσφέρει στην πολιτιστική ζωή του τόπου.
Ο Γιώργος Σταυράκης –μέλος της Εταιρίας– δούλεψε μ’ ενθουσιασμό για σημαντικό χρονικό διάστημα συγκεντρώνοντας στοιχεία για τους ανθρώπους που πέρασαν από τις τάξεις της, είτε στα διοικητικά της όργανα είτε ως απλά μέλη. Έτσι προκύπτει παρόν τρίτομο έργο όπου με τη μορφή περίπου λεξικού παρελαύνουν οι λογοτέχνες, μέλη.
Στο έργο «Η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών και η διαχρονική της πορεία» του Γιώργου Σταυράκη αποφεύγονται οι αξιολογήσεις και γενικότερα τα κριτικά σχόλια. Ο αναγνώστης, μελετητής στις σελίδες του βιβλίου μπορεί να βρει τα στοιχεία συγκεκριμένου συγγραφέα και να σχηματίσει μια γενική εικόνα για όλο αυτόν τον κόσμο, που ανάμεσά του συναντάει κανείς και τα μεγαλύτερα ονόματα της Λογοτεχνίας μας.
Ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν το συγγραφέα να προχωρήσει στην πραγματοποίηση του έργου είναι ασφαλώς το γεγονός ότι μέχρι τώρα υπήρχε δυσκολία στο να βρεθούν άμεσα στοιχεία των μελών του ιστορικού σωματείου «Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών».

Σχόλια