Περιγραφή

Οι προσπάθειές μας επικεντρώθηκαν στο να δημιουργήσουμε ένα εύχρηστο εικονόλεξο, διότι απευθύνεται σε μαθητές, ένα ευχάριστο βιβλίο, διότι απευθύνεται σε παιδιά, και ένα διδακτικό εργαλείο το οποίο, σε συνδυασμό με τη βοήθεια του δασκάλου, θα προάγει τις δυνατότητες των παιδιών και θα συμβάλει στην επιτυχή εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο βιβλίο, όπου ο μαθητής έχει εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που αναζητά κάθε φορά. Το λεξιλόγιο που περιέχει είναι κατάλληλο για παιδιά 4-6 ετών και παρουσιάζεται με τρόπο ευχάριστο.

Συμπεριλάβαμε - για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε παρόμοιο έργο - το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (International Phonetic Alphabet - IPA). Το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο βοηθά τον μαθητή να εξοικειωθεί με την ορθή προφορά της Αγγλικής, παρέχοντας ταυτοχρόνως ένα ισχυρό εφόδιο για την επιτυχή εκμάθηση της γλώσσας.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά