Περιγραφή

Στόχος του βοηθήματος είναι:
1.Να δώσει τη δυνατότητα στον μαθητή να ελέγξει το επίπεδο γνώσεων που κατέχει
2.Να εντοπίσει πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζει
3.Να εξασκηθεί με τις επαναληπτικές ασκήσεις που προτείνονται και κυρίως:
α.στις 4 πράξεις με μεγάλους αριθμούς
β.στη διαχείριση δεκαδικών και συμμιγών αριθμών
γ.στην εφαρμογή βασικών γεωμετρικών εννοιών
δ.στην επίλυση απλών και σύνθετων προβλημάτων

Το βοήθημα είναι οργανωμένο σύμφωνα με τις ενότητες του σχολικού βιβλίου και περιλαμβάνει:
1.Επαναληπτικά τεστ κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας για κάθε θεματική ενότητα του σχολικού βιβλίου για εξάσκηση σε διαφορετικά επίπεδα.
2.Επιπλέον επαναληπτικές-εμπεδωτικές ασκήσεις για επιλεγμένα κεφάλαια

Οι απαντήσεις των ασκήσεων, που βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου, είναι απαραίτητες για το έλεγχο των λύσεων που προτείνει κάθε μαθητής αλλά και την καθοδήγηση στη σωστή επίλυση των ασκήσεων που τον δυσκολεύουν.

Σχόλια