Περιγραφή

Κατά την ανάπτυξη των εις το βιβλίο αυτό αναφερομένων θεμάτων, σπουδαίο ρόλο έπαιξε η ανάλυση, ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών με την περί υφαλοκρηπίδας διατάξεων της Συμβάσεως της Γενεύης του 1958, καθώς και εκείνης της περί του Δικαίου της Θαλάσσης Συμβάσεως του 1982, αλλά και τα πορίσματα της νομολογίας και διεθνούς πρακτικής τα συνδεόμενα με το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων και της επιδράσεως αυτών όσον αφορά τα όρια της τε χωρικής θαλάσσης, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας.
Το βιβλίο αυτό καθίσταται χρήσιμο όχι μόνο για τους ασχολουμένους με την επιστήμη του διεθνούς δικαίου και τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, αλλά γενικότερα για τους σπουδαστές των νομικών και πολιτικών επιστημών και τους αξιωματούχους των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, αλλά και για ολόκληρο τον ελληνικό λαό τον οποίο διαφωτίζει με την ελληνοτουρκική αυτή διαφορά της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου και για τους κινδύνους τους οποίους εγκυμονεί για τα ελληνικά συμφέροντα η συνέχιση της μη επίλυσης αυτής.

Σχόλια