Περιγραφή

Καλή κατάσταση
Έχει σημειώσεις στο εξώφυλλο και σε κάποιες σελίδες ατο εσωτερικό του.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά