Περιγραφή

Εκδ.1971
Μετ.Καλκάνη Ειρήνη
Καλή Κατάσταση (Κιτρινισμένες Σελίδες)

Σχόλια