Περιγραφή

Εκδ.1972
Μετ.Κρίμπα Γ
Βραβείο Νόμπελ
Μέτρια Κατάσταση (Κιτρινισμένα Φύλλα)

Σχόλια