Περιγραφή

Σε εξαιρετική κατάσταση
Έκδοση του 1971

Σχόλια