Περιγραφή

Σκισμένο εξώφυλλο και κάποια φύλλα

Σχόλια