Περιγραφή

Σε καλή κατάσταση
Κίτρινα Φύλλα
Έκδοση του 1979

Σχόλια