Περιγραφή

Το βιβλίο παρουσιάζει τις βασικές εντολές και δομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη προγραμμάτων στα τέσσερα προγραμματιστικά περιβάλλοντα, καθώς και αναπτύσσει τα αλγοριθμικά βήματα που πρέπει να υιοθετηθούν για την επίλυση διαφόρων κατηγοριών προβλημάτων. Επιπλέον, εκτείνεται σε ύλη κατάλληλη για την επιτάχυνση και κλιμάκωση μεθόδων και αλγορίθμων για αρχάριους αλλά και προχωρημένους προγραμματιστές στο χώρο των υπολογισμών υψηλής απόδοσης.

Ο προγραμματιστής ή επιστήμονας, του ευρύτερου πεδίου των υπολογισμών, με ικανοποιητικές γνώσεις της γλώσσας C/C++, θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει την υπολογιστική δύναμη συστοιχιών υπολογιστών, προσωπικών υπολογιστών με πολύ-πύρηνους επεξεργαστές και καρτών γραφικών, για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της κλιμάκωσης των αλγορίθμων του.

Το βιβλίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αρχάριους και πεπειραμένους προγραμματιστές, καθώς και από επιστήμονες για την επίλυση ενός εκτεταμένου φάσματος υπολογιστικά απαιτητικών προβλημάτων και εφαρμογών, σε υπολογιστικά συστήματα μεριζόμενης και κατανεμημένης μνήμης καθώς και σε επεξεργαστές γραφικών.

Σχόλια